Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
1. Rekisterinpitäjä

OmaYkkönen Oy
Leinikkitie 19 B 12
01350 Vantaa
puh. +358 400 191 549

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Oma Ykkönen Oy:n asiakaspalvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja niiden hyödyntäminen sisäisessä toiminnassa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan OmaYkkönen Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. OmaYkkönen Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.